Donair

garnie de tomates, oignons, persil et sauce Tzatziki
trio: 1 donair + 1 frites + 1 canette 355ml

$7.99$13.49