Donair

garnie de tomates, oignons, persil et sauce Tzatziki
trio: 1 donair + 1 frites + 1 canette 355ml

$6.99$12.49